Verslo plano struktūra

Verslo plano struktūra

Kokia yra verslo plano struktūra? Kol kas nėra sukurta tikslios verslo plano rašymo metodikos, tačiau bendra jo struktūra turi atitikti UNIDO standartus ir turėti tokius pagrindinius skyrius:
1. Reziume;
2. Įmonės ir pramonės šakos aprašymas;
3. Produkcijos (paslaugos) aprašymas;
4. Produkcijos (paslaugos) marketingas ir pardavimas;
5. Gamybinis planas;
6. Organizacinis planas;
7. Finansinis planas;
8. Projekto kryptis ir efektyvumas;
9. Rizikos ir garantijos.

1. Verslo plano struktūra ir reziume

Reziume yra atskiras reklaminis dokumentas, kuriame išdėstomi pagrindiniai verslo plano struktūra ir jo teiginiai. Tai dalis, kurią vienintelę perskaitys dauguma potencialių investuotojų. O jie visų pirma norės sužinoti kredito dydį, kokiam tikslui jo prašoma, planuojamus grąžinimo terminus, garantijas, kas dar planuoja investuoti į projektą, koks yra nuosavas indėlis.

2. Įmonės ir pramonės šakos aprašymas

Šiame skyriuje aprašoma:
• Duomenys apie įmonę;
• Įmonės veiklos finansiniai ir ekonominiai rodikliai;
• Valdymo struktūra ir kadrai;
• Veiklos kryptis, produkcija, pasiekimai ir perspektyvos;
• Pramonės šaka ir jos perspektyvos;
• Ryšiai su partneriais ir socialinis aktyvumas.

3. Produkcijos (paslaugos) aprašymas

Šiame skyriuje aprašoma prekė ar paslauga, kuriuos jūs pateiksite rinkai. Vertėtų nurodyti keletą technologijos, būtinos jūsų produkcijai gaminti, aspektų. Kalba turi būti aiški, suprantama ne specialistui, be profesinio žargono. Reikia aprašyti pagrindines produkcijos charakteristikas, akcentuojant privalumus.

Svarbu pabrėžti prekės ar paslaugos unikalumą: nauja technologija, prekės kokybė, žema savikaina ar kokia nors kita ypatybė, tenkinanti vartotojų poreikius. Taip pat reikia pabrėžti produkcijos tobulinimo galimybę.

Aprašykite, jei turite, patentus, autorines teises arba nurodykite kitas kliūtis, trukdančias konkurentams gaminti tokią pačią prekę. Tai gali būti išskirtinės platinimo teisės arba prekinis ženklas.

4. Produkcijos (paslaugos) marketingas ir pardavimas

Marketingo planas reikalingas tam, kad potencialūs klientai taptų realiais. Šis planas turi parodyti, kodėl klientai pirks šias prekes ar naudosis paslaugomis.

Reikia apgalvoti ir išaiškinti potencialiems investuotojams ar partneriams pagrindinius marketingo plano elementus: kainodarą, prekių pardavimo schemą, reklamą, pardavimų rėmimo metodus, garantinio ir pogarantinio aptarnavimo organizavimą, įvaizdžio formavimą. Jei trūksta žinių, teks skaityti knygas apie marketingą arba pasikonsultuoti su specialistais.

5. Gamybinis planas

Šiame skyriuje aprašomi visi gamybiniai ar kiti darbiniai procesai, kurie vyks įmonėje. Reikia atsižvelgti ir išnagrinėti klausimus, susijusius su patalpomis, jų išdėstymu, įrengimais, personalu, subrangovais, jei planuojama jų turėti.

Reikia trumpai paaiškinti, kaip bus organizuojama produkcijos gamyba ir kontroliuojami gamybos procesai. Reikia apibūdinti gamybinių patalpų ir įrengimų išdėstymą. Taip pat išnagrinėti klausimus, susijusius su tiekimo terminais, pagrindiniais tiekėjais, galimybe greitai sumažinti ar padidinti gamybos apimtis.

6. Organizacinis verslo planas ir struktūra

Šiame skyriuje aprašomas vadovaujančios grupės organizavimas ir kiekvieno jos nario pagrindinis vaidmuo. Apibūdinama projekto valdymo komanda ir pagrindiniai specialistai, teisiniai aspektai, turimos ar planuojamos lengvatos, organizacinė struktūra ir projekto realizacijos grafikas.

Taip pat šiame skyriuje pateikiami duomenys apie partnerius, jų galimybes ir patirtį. Reikia nustatyti vadovaujančių darbuotojų palaikymo ir skatinimo mechanizmą, t.y. kaip planuojama motyvuoti juos siekti verslo plane numatytų tikslų įgyvendinimo. Nurodykite, kaip bus apmokamas jų darbas (pavyzdžiui: atlyginimas, premijos, pelno dalis).

7. Finansinis planas

Šio skyriaus tikslas – iš finansinių duomenų masės išrinkti esminius punktus. Aprašomi finansinių ir ekonominių skaičiavimų normatyvai, pastovūs ir kintami produkcijos kaštai, savikainos kalkuliacija, projekto realizacijos išlaidų sąmata, finansavimo poreikis ir šaltiniai, sudaroma išlaidų ir pajamų lentelė, realių (grynųjų) pinigų srautai, prognozuojamas balansas.

8. Projekto kryptis ir efektyvumas

Šiame skyriuje aprašomas projekto tikslingumas ir kryptingumas, jo reikšmė, efektyvumo rodikliai, atliekama projekto jautrumo analizė.

9. Rizikos ir garantijos

Išvardinamos verslo rizikos ir force majeure (lot. nenugalima jėga) aplinkybės, pateikiamos pinigų grąžinimo investuotojams ir partneriams garantijos.

Verslo plano sukūrimas

Verslas be plano kaip paukštis be sparnų. Šis palyginimas neatsitiktinis. Paukščiai, kaip ir verslas, būna skirtingi. Vieni, bejėgiškai plakdami sparnais, slankioja žeme, ieškodami sliekų, kiti gi kyla aukštyn ir sklendžia padangėmis, ieškodami kilmingesnio maisto.

Kiekvienas verslininkas tam tikru momentu pajunta, kad verslo planas jam tiesiog būtinas. Verslo plano poreikis ypač paaštrėja, kai jau veikiančios ar naujai kuriamos įmonės vystymo idėjos iš svajonių stadijos pereina į atsargią žvalgybą: kur galima būtų pasiskolinti pinigų verslui?