Verslo plano paskirtis ir jo struktūra

Verslo plano paskirtis ir jo struktūra

Verslo plano paskirtis leis Jums suformuluoti savo mintis ir planus kaip reikšmingą oficialų dokumentą. Taip jūs būsite tikri, kad rimtai užsiimate planavimu. Verslo plano paskirtis ir jo rašymas padės aiškiau išreikšti ir išdėstyti mintis. Jame galima pastebėti visas galinčias kilti problemas. Be to, jūs kaip niekas kitas esate suinteresuotas, kad jūsų veikla turėtų prasmę ir neštų pelną.

Smulkiam verslui, kad jis būtų gyvybingas ir pelningas, reikalingi ne tik pinigai. Tikslingas verslo planas yra viena svarbiausių verslo sudedamųjų dalių. Verslo plane galima numatyti problemas ir jų sprendimo būdus. O tai padės išvengti klaidų ir priimti teisingus sprendimus ateityje. Taip pat būsite geriau pasiruošę savo naujų galimybių panaudojimui.

Kiekvienas skyrius yra kaip darbo sąsiuvinis. Atsakydami į klausimus ir pildydami lenteles, jūs kursite verslo plano turinį, tačiau po to teks dar savarankiškai padirbėti su tekstu ir stiliumi, kad galutinis dokumento variantas būtų toks, su kuriuo bus patogu dirbti.

Verslo plano paskirtis

Verslo plano paskirtisVerslo planas yra oficialus dokumentas. Bet norint jį sukurti, teks surinkti daugybę informacijos iš įvairių sričių: kasdienės operacijos, konkurentai, jūsų pasirinktos pramonės šakos ekonominė padėtis, nauja rinkos geografija ir naujų aktyvų kainos. Ši informacija padės jums tada, kai būsite pasiruošę sukurti savo verslo planą. Tai vadinama darbiniu verslo plano variantu.

Rinkite visą informaciją apie jūsų verslo šaką, rinkos naujienas. Svarbios net ir tos naujienos, kurias išgirstate iš bendradarbių, prekeivių ir kitų žmonių, užsiimančių verslu. Saugokite savas prognozes ir mintis apie naujas prekes ir paslaugas.

Pirmiausia nusistatykite trumpalaikius ir ilgalaikius savo verslo tikslus. Nebūtinai visa ši darbinė informacija turi atsirasti jūsų verslo plane, kurį, beje, skaitys potencialus partneris, kreditorius ar tarnautojas. Tačiau joje gali atsispindėti jūsų marketingo strategija, informacija apie konkurentus arba asmeninio kapitalo, kurį planuojate investuoti, sumos dydis.

Šią darbinę informaciją pastoviai papildykite naujomis žiniomis. Numeruokite ir rašykite papildymų datas.

Verslo planas — tai trumpas jūsų verslo preities, dabarties ir ateities apibūdinimas. Pagrindinis verslo plano sudarymo tikslas – kruopštus verslo planavimas, jo finansinis ir organizacinis aprūpinimas. Verslo plano paskirtis — numatyti jūsų veiklos tikslus, kryptis ir pagrindinius etapus. Tai jūsų lošimo planas.

Verslo plano struktūra

  • Tipiškas verslo planas prasideda nuo reziume (Executive Summary). Jame nušviečiami pagrindiniai verslo plano momentai.
  • Duomenys apie kompaniją (Company Profile) – sekantis skyrius, atskleidžiantis verslo turinį ir darbo kryptis.
  • Toliau eina skyrius, nustatantis rinkos segmentą (sritį), kuriam jūs ruošiatės pateikti prekę (Environment of the Industry). Jame numatoma rinkos apimtis ir ta jos dalis, kurią jūs planuojate užimti.
  • Pardavimų ir marketingo skyriuje (Sales and Marketing Plan) numatomi pardavimų dydžiai, kiekiai ir kaip jų bus siekiama. Jame aprašoma, kaip jūs planuojate pasakoti potencialiems klientams apie savo prekes ir paslaugas, kaip planuojate jas pristatyti ir kuo jūs geresnis už savo konkurentus.
  • Kitas skyrius — operatyvusis planas (Operating Plan). Ar jums reikia pirkti įrangą, o gal ką nors statyti? Kur jūs pirksite savo prekes, kuriomis prekiausite?
  • Darbo resursų plano dalyje (Human Resources Plan) aprašomi darbui būtini įgūdžiai. Ar turite pakankamai žinių pats, ar reikės samdyti personalą?
  • Galiausiai visa aukščiau išvardinta suvedama į finansinę verslo plano dalį (Financial Plan). Jei planuojate imti kreditą iš banko, numatykite kredito dydį. Ar pajėgsite jį išmokėti? Ar yra kitų kapitalo įtraukimo į verslą šaltinių? Ar planuojate, kur gauti kreditą? Ar galėsite kontroliuoti, kad viskas vyktų be kliūčių?

Verslo planas turi atsakyti į šį ir daugybę kitų klausimų. Verslo plano kūrimas gali užtrukti ir tapti sudėtingesniu, nei atrodė, tačiau kai tik jūs turėsite dokumentą, kuriame aprašyta, ką ir kaip jūs norite daryti, kokiu keliu eisite ir kokios sėkmės tikitės sulaukti. Tai gali įkvėpti kitus investuotojus ir finansininkus dalyvauti jūsų veikloje.