Verslo plano sukūrimas

Verslo plano sukūrimas

Bet kokio verslo pradžia, ypač susijusio su investuotojų ar partnerių paieška, neapsieina be verslo plano. Juk tai pagrindinis dokumentas, kuriuo remiantis ir pasinaudojus svetimais pinigais, galima įgyvendinti savo idėjas. Yra du būdai jam sukurti: pirmas – užsakyti tuo užsiimančiai konsultacinei įmonei. Antras – parašyti pačiam. Jei neplanuojate investuoti daug pinigų, galima bandyti tai atlikti savarankiškai. Blogiausiu atveju, banko ekspertai jį pakoreguos, ir visiškai nemokamai. Tačiau jei planuojate imti didelį kreditą, geriau kreiptis į patikimą konsultacinę įmonę.
Prisiminkite: verslo planas – tai popieriuje išdėstytos jūsų verslo vystymosi perspektyvos šiandienai, rytojui ir už porytojui. Tai pakankamai rimtas dokumentas, ir kurti jį reikia vadovaujantis egzistuojančiais reikalavimais ir normomis. Nei vienas kreditorius net nepradės kalbėtis su klientu, kurio verslo planas labiau primena esė apie būsimą karjerą. Verslo plano kriterijai turi atitikti tarptautinius UNIDO standartus. UNIDO yra Jungtinių Tautų Pramonės plėtros specializuota pramonės agentūra, kurios tikslas – skatinti pramonės vystymą ir tarptautinį pramonės bendradarbiavimą, sukūrusi visą paketą juridinių, finansinių ir marketingo dokumentų, kurie laikomi neoficialiu tarptautiniu standartu.
Visi didieji jūsų įmonės vystymo pliusai būtinai turi būti paremti įvairiais skaičiais ir grafikais, įskaitant ir emocionalų reziume, kuris turi įtikinti būsimus partnerius kuriamo arba jau veikiančio verslo nauda. Nepamirškite, kad vadovaudamasis šiuo dokumentu kreditorius skolins jums savo pinigus, todėl suprantama, kad pirmiausia jį domina galimybė kaip įmanoma greičiau susigrąžinti investuotas sumas. Būtent todėl labai svarbu kruopščiai ir net pedantiškai parašyti skyrių apie įmonės atsiperkamumą.
Konsultacinės įmonės, kurdamos šį skyrių, atlieka milžinišką darbą .Jos atsižvelgia į dešimtis įvairiausių parametrų, pradedant rinkos konjuktūra ir baigiant jūsų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kaštais.

Verslo plano rašymas

Rašant verslo planą pačiam, galima, neatliekant kruopščių tyrimų ir nesinaudojant brangiai apmokamų specialistų paslaugomis, priversti būsimą įmonę dirbti rentabiliai bent jau popieriuje. Tačiau persistengti taip pat neverta – perdaug optimistinis variantas gali sukelti kreditorių nepasitikėjimą ar net įtarti jus sukčiavimu. Jūs galite pakliūti į taip vadinamą „juodąjį sąrašą“ ir ateityje turėti sunkumų bendraujant su bankais – niekas jums nenorės patikėti savo pinigų.
Dabar apie gamybos procesą. Verslo plano kūrimo technologiją gali įsisavinti kiekvienas, pasiskaitęs atitinkamos literatūros. Konsultacinės įmonės yra sukūrusios daug pagalbinės metodinės medžiagos, kurioje pakankamai išsamiai paaiškinti kiekvieno skyriaus turinys ir paskirtis. Specialiuose aukštųjų mokyklų vadovėliuose egzistuoja netgi jau paruošti tekstai – trafaretai, taupantys laiką, nes juose pakanka įrašyti tik duomenis apie savo įmonę.

Tekstas plane

Tekstas verslo plane yra svarbus, tačiau didesnį dėmesį verta skirti skaičiavimams. Užduočiai palengvinti galima naudotis Project Expert programa, nors ne visus bankus patenkins specializuota programine įranga atliktas finansinis projektas. Taip pat nepatikliai bankai žiūri į „savos gamybos“ verslo planus, nes nespecialistai dažnai neatsižvelgia į daugelį pakankamai svarbių momentų. Pavyzdžiui, dažnai tokie kūrėjai pamiršta force majoure aplinkybes arba tiesiog nežino kai kurių juridinių ir ekonominių „plonybių“.
Verslininkai, negalintys ar nemokantys patys sukurti verslo plano, turi dar vieną išeitį – kreiptis į banką. Kai kurie iš jų patys sukurs jums verslo planą ir duos jam įgyvendinti reikalingą kreditą.
Yra tokių bankų, kuriems gali netikti savarankiškai sudarytas verslo planas ir nuolatinėmis priekabėmis jie gali priversti verslininką kreiptis į konsultacinę firmą. Jei piniginė jums leidžia ir jūs nusprendėte prašyti specialistų pagalbos, pasistenkite rasti patikimiausius. Konsultacinės įmonės jau išmoko dirbti taip, kad jų darbo rezultatas labai patiktų kreditoriui. Kai kurios jų, kad to pasiektų, šiek tiek fantazuoja: įveda nesančius koeficientus, sukuria „pasakiškas“ normas ir reikalavimus, kurie, beje, esmės nekeičia, bet akiai ir ausiai (ypač kreditorių) malonumą teikia. Profesionalas nesunkiai sukurs verslo planą konkrečiam kreditoriui, tik neaišku, ar bus galima pagal tokį planą dirbti. Kita vertus, atsainiai sukurtas verslo planas gali sukelti kreditorių nepasitenkinimą ir nepasitikėjimą. Suabejojęs jį sukūrusių specialistų kompetencija, bankas gali suabejoti ir prašytojo finansiniu pajėgumu: ar jis sugebės grąžinti paskolą, jei neturi pinigų net kvalifikuotiems specialistams pasisamdyti.

Bankai ir verslo planai

Bankas gali nepriimti verslo plano, jei jūs nuspręsite įslaptinti kokią nors informaciją, pavyzdžiui, steigėjų sąrašą, žaliavos tiekimo ar prekių paskirstymo kanalus ir pan.. Kiekvieną komercinės paslapties šydą kreditoriai vertina kaip bandymą juos apgauti, todėl norint gauti kreditą, reikia į viską atsižvelgti ir visapusiškai aprašyti būsimą įmonę: nuo valytojos atlyginimo iki veiklos poveikio ekologijai. Savaime suprantama, reikia atsižvelgti į juridinę bazę.

Tuos, kurie jau yra sudarinėję verslo planus, gavę kreditą ir jį grąžinę, galima laikyti šios srities specialistais. Štai keletas jų patarimų:
– pasirinkę, kuo būtent norite užsiimti, nedelskite nusistatyti nuosavybės formą. Tai labai svarbu, nes darbo eigoje keisti verslo struktūrą labai sudėtinga. Nesistenkite gauti kredito bet kokia kaina, neverta rizikuoti asmenine nuosavybe, ypač gyvenamuoju plotu
– firmos, užsiimančios naujų įmonių kūrimu ir registravimu, kartais bendradarbiauja su konkrečiu banku, iš kurio gauna komisinius už kiekvieną klientą. Nepasitikėkite aklai rekomendacijomis, o patikrinkite to banko patikimumą savais kanalais;
– nesižavėkite iš užsienio kalbų versta specialia metodine literatūra apie verslo planus, jų kūrimą ir t.t. Tokia literatūra skirta įmonėms, dirbančioms išvystytos rinkos ekonomikos sąlygomis, ne visai atitinkančiomis mūsiškes;
– kreditoriai labiau linkę skolinti tiems, kas planuoja investuoti ir savus pinigus. Trisdešimt procentų į projektą investuoto nuosavo kapitalo kelia bankui didesnį pasitikėjimą, nes tokį verslo planą žmonės kuria atsakingiau, geriau išanalizavę finansinę reikalo pusę;
– didelis pliusas, jei jūsų planą remia miesto, rajono ar kitokia valdžia, tačiau parama turi būti ne politinė, o finansinė. Šiuo atveju bankui didesnė tikimybė atgauti savo pinigus nesėkmės atveju;
– reikia atsižvelgti į tai, kad dažniausiai iš anksto paskaičiuotos projekto išlaidos jo vykdymo metu didėja, nes kainos kyla;
– lengviau gauti kreditą, jei versle esate ne naujokas, o turite pelningai veikiančią įmonę.

Sergej Antonov