Turinys yra karalius

Turinys yra karalius

Žodis turi didžiulę galią. Galią įtikinti ir paveikti. Todėl kalbėjimas, rašymas, įvairaus pobūdžio tekstai tampa sėkmingos reklamos, sumanios vadybos, pelningo marketingo ir visos verslo sferos varikliu. Tekstų pasiūla begalinė, bet tik nedaugelis iš jų yra perskaitomi atidžiai. Ne visi pasiekia adresatą ir išlieka skaitytojo atmintyje. Kaip ir ką rašyti, kad tekstai būtų pastebėti, skaitomi, mėgiami bei taptų sėkmingu Jūsų verslo populiarinimo įrankiu?

Šablonai mirė – tegyvuoja originalūs tekstai

Nei vienam klientui neįdomi seniai žinoma informacija. Kurdami tekstą ieškokite naujienų: remkitės naujausių tyrimų rezultatais, apklausų duomenimis, skirkite dėmesio konkrečiai statistikai, kuri gali įtikinti ir paveikti skaitytoją. Tyrimai kasdien vykdomi visame pasaulyje, todėl geriausia naujienų Jums rūpima tema ieškoti ne tik lietuviškuose, bet ir užsienio tinklapiuose – taip didėja tikimybė, jog rasta informacija bus menkai žinoma auditorijai. Įvairių apklausų rezultatų taip pat gausu elektroninėje erdvėje, tačiau siekdami aukštesnės tekstų ir juose esančios informacijos kokybės, galite savarankiškai kurti apklausas. Kruopščiai parengtas klausimynas gali būti pritaikytas konkrečiai, Jums svarbiausiai, artimiausiai, patraukliausiai auditorijai. Išplatinę savo sukurtą anketą, gausite netikėtų, naujų duomenų, kurie ne tik sudomins klientus, bet bus naudingi ir Jums patiems.

Jei Jūsų įmonė kuria konkretų vartojimo produktą ar paslaugą ir tiesiogiai bendrauja su klientais, elektroninėje erdvėje ar kitur pateikiamus tekstus iliustruokite klientų atsiliepimais, nuomone. Niekas nesukurs patikimesnio įmonės įvaizdžio nei teigiamos rekomendacijos.

Kruopšti informacijos paieška ir atranka, naujiems tyrimams, apklausoms skiriamas laikas ir aktyvus bendravimas su klientais, siekiant grįžtamojo ryšio, padeda kurti naujus, aktualius ir įdomius tekstus.

Visada lengviau patikėti draugu

Patrauklų turinį gali sužlugdyti prastas jo pateikimas. Labai svarbu pasirinkti tinkamą kalbėjimo stilių. Aiškiai nežinant adresato (nes viešai pateikiamą tekstą gali perskaityti bet kas), dažniausiai norisi kalbėti formaliai. Nepaslyskite. Formalus kalbėjimas nematoma siena atskiria nuo kliento. Žmogus nori girdėti mandagią, intelektualią kalbą, kuri pabrėžia kalbėtojo kompetenciją, tačiau geriau, kad tai skambėtų draugiškai ir supratingai. Venkite kalbėti šaltai, įsakančiai, rinkitės nuoširdų patariamąjį balsą, kuris primintų asmeninę Jus pažįstančio ir situaciją išmanančio žmogaus rekomendaciją. Kuo artimesni pasirodysite skaitytojui, tuo lengviau įgausite jo pasitikėjimą ir sukelsite norą bendradarbiauti.

Skaitome ir tekstą, ir vaizdą

Norą skaityti tekstą sužadina ne tik pradžioje pateikiami sakiniai, bet ir pirmasis susitikimas su juo – per porą sekundžių bendrą vaizdą svarbiems smegenų centrams pateikiantis žvilgnis. Tai reiškia, kad žmogų gali patraukti arba atstumti grafinis teksto vaizdas, pačiam net nespėjus to suvokti. Nepatraukliai ir nuobodžiai atrodo ilgas, vientisas tekstas, kuriame nėra atskirų dalių (skyrių, poskyrių), vengiama skaidymo pastraipomis. Kai į tekstą įvedama struktūra, pasitelkiama numeracija, žymėjimas raidėmis ar kitais grafiniais ženklais, informacija atrodo lengviau suvokiama ir įsimenama.

Norėdami palengvinti savo sukurto teksto skaitymą, naudokitės ir teksto šrifto variacijų galimybėmis. Skyrių, poskyrių pavadinimus paryškinkite, svarbesnes akcentuotinas sąvokas rašykite tamsesniu pasviruoju šriftu, nebijokite naudoti bent jau dviejų dydžių šriftus. Galite tekste naudoti ir keletą skirtingų spalvų, jei tai netrukdo teksto ar erdvės, kurioje jis publikuojamas, dizainui. Grafiškai paryškintas tekstas ne tik patraukliau atrodo, bet ir suteikia skaitytojui galimybę lengviau rasti jį dominančią informaciją, susikurti bendrą (ir labai reikšmingą!) įspūdį apie turinį.

Klientas išrankus ir protingas. Jis neskaito to, ką seniai girdėjo ar pats puikiai išmano. Jam reikia naujų minčių, naudingos informacijos, negirdėtų faktų, įkvepiančio pavyzdžio. Todėl kiekvieno teksto rašymas turi tapti kruopščiu ir atsakingu darbu. Įdomaus turinio ir patrauklaus teksto vaizdo derinys garantuoja, jog būsite pastebėti, išgirsti ir įvertinti.