Individualios veiklos mokesčiai: ką žinoti ir kaip suprasti

Individualios veiklos mokesčiai: ką žinoti ir kaip suprasti

Individuali veikla yra populiarus verslo modelis, leidžiantis asmenims dirbti savarankiškai ir sudaryti verslo sandorius tiesiogiai su klientais. Šis straipsnis apžvelgia pagrindinius individualios veiklos mokesčius Lietuvoje, tokius kaip pajamų mokestis, pridėtinės vertės mokestis (PVM) ir socialinis draudimas, taip pat svarbius terminus ir teisinius aspektus, susijusius su šiuo verslo modeliu.

Pajamų mokestis

Individualios veiklos pajamų mokestis yra vienas iš pagrindinių mokesčių, taikomų individualiai veiklai. Lietuvoje šis mokestis yra fiksuotas 15% tarifas. Pajamų mokestis skaičiuojamas nuo gauto pelno, tai yra pajamos, gautos atėmus išlaidas, susijusias su veiklos vykdymu.

Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

PVM yra mokestis, taikomas prekių ir paslaugų pardavimui. Individualios veiklos atstovai privalo mokėti PVM, jeigu jų veikla yra apmokestinama pagal PVM įstatymą. PVM tarifai Lietuvoje yra 21%, 9% ir 5%. Paprastai pagrindinis tarifas yra 21%, tačiau yra tam tikrų prekių ir paslaugų, kuriems taikomi sumažinti tarifai. PVM mokėtojas tampa, jei per pastaruosius 12 mėnesių individualios veiklos pajamos viršija 45 000 Eur ribą.

Socialinis draudimas

Socialinis draudimas yra dar vienas svarbus individualios veiklos aspektas. Individualios veiklos atstovai privalo prisidėti prie savo socialinio draudimo įmokų. Šios įmokos yra suskirstytos į pensijų draudimo ir sveikatos draudimo įmokas. Socialinio draudimo įmokos dydis priklauso nuo pajamų, gaunamų iš individualios veiklos.

Mokesčių deklaravimas

Individualios veiklos atstovai privalo deklaruoti savo pajamas, mokėti mokesčius ir socialinio draudimo įmokas pagal nustatytą tvarką. Tai reiškia, kad kasmet reikia pateikti metinę pajamų deklaraciją, PVM deklaraciją (jeigu taikoma) ir socialinio draudimo įmokų deklaraciją. Mokesčių deklaracijos pateikimo terminai yra:

Metinis pajamų mokestis deklaracija: kiekvienais metais iki balandžio 30 d.
PVM deklaracija: kas mėnesį arba kas ketvirtį, priklausomai nuo veiklos dydžio ir PVM mokėtojo statuso.
Socialinio draudimo įmokų deklaracija: kas mėnesį iki nurodytos dienos.

Sąskaitų tvarkymas ir dokumentų saugojimas

Individualios veiklos atstovai privalo tvarkyti savo finansinius dokumentus, sąskaitas ir kitą susijusią informaciją. Tai apima pajamų ir išlaidų registravimą, sąskaitų-faktūrų išrašymą, banko sąskaitų valdymą ir kitus finansinius procesus. Be to, individualios veiklos atstovai privalo laikytis nustatytų dokumentų saugojimo terminų, kurie paprastai yra ne trumpesni kaip 5 metai nuo dokumentų sukūrimo.

Mokesčių lengvatos ir atleidimai

Kai kuriais atvejais individualios veiklos atstovams galioja tam tikros mokesčių lengvatos arba atleidimai. Pavyzdžiui, jaunieji verslininkai, pradedantys savo veiklą, gali gauti lengvatų pajamų mokesčiui. Taip pat yra nustatytos lengvatos PVM mokėtojams, priklausomai nuo jų veiklos srities ir apyvartos.