Pirmasis pasaulinis karas

Pirmasis pasaulinis karas

1914 metais prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas, dar vadinamas Didžiuoju karu, prasidėjo nužudžius Austrijos erchertogą Pranciškų Ferdinandą. Šis nužudymas išaugo į karą visoje Europoje, kuris tęsėsi iki 1918 metų. Konflikto metu Vokietija, Austrijos-Vengrija, Bulgarija ir Osmanų imperija (centrinės valstybės) kovojo prieš Didžiąją Britaniją, Prancūziją, Rusiją, Italiją, Rumuniją, Kanadą, Japoniją ir JAV (sąjungininkų pajėgos). Dėl naujų karinių technologijų ir apkasų karo siaubo Pirmajame pasauliniame kare įvyko precedento neturintis skerdynių ir sunaikinimo lygis. Kai karas baigėsi ir sąjungininkų pajėgos paskelbė pergalę, daugiau nei 16 milijonų žmonių – tiek karių, tiek civilių – buvo žuvę.

Erchercogas Pranciškus Ferdinandas

Įtampa jau ilgą laiką buvo juntama visoje Europoje, ypač neramiame Balkanų regione Pietryčių Europoje, kuris buvo politiškai nestabilus, ypač Bosnijoje, Serbijoje ir Hercegovinoje, grąžindamas klausimą apie Europos valstybių susitarimus.

Pirmasis pasaulinis karas

Dažnai keletas valstybių buvo susijusios su Osmanų imperija, Rusija ir kitomis šalimis, tačiau dėl politinio nestabilumo Balkanuose susitarimai buvo sugriauti.

Kibirkštis, kuri uždegė Pirmąjį pasaulinį karą, įvyko Sarajeve, Bosnijoje, 1914 m. birželio 28 d., kai serbų nacionalistas Gavrilo Principas kartu su žmona Sofi nušovė Austrijos-Vengrijos imperijos paveldėtoją erchercogą Franzą Ferdinandą. Principas ir kiti nacionalistai siekė nutraukti Austrijos-Vengrijos valdžią Bosnijoje ir Hercegovinoje.

Ferdinando nužudymas sukėlė greitai besiplečiantį įvykių grandinę: Austrija-Vengrija, taip pat kaip ir daugelis pasaulio šalių, kaltino Serbijos vyriausybę dėl atakos ir tikėjosi, kad šis incidentas pateisins serbų nacionalizmo klausimą.

Kaizeris Vilhelmas II

Pirmasis pasaulinis karas

Kadangi Rusija palaikė Serbiją, Austrija ir Vengrija laukė karo paskelbimo ir laukė Vokietijos lyderio, kaizerio Vilhelmo II, patvirtinimo, kad Vokietija palaikys jų poziciją. Austrijos-Vengrijos lyderiai bijojo, kad Rusijos įsikišimas suaktyvins Rusijos sąjungininkę Prancūziją ir galbūt Didžiąją Britaniją.

Liepos 5 dieną, kaizeris Vilhelmas slapta pažadėjo teikti paramą Austrijai ir Vengrijai, suteikdamas jiems garantiją dėl Vokietijos paramos karo atveju, vadinamą „carte blanche“ arba „blanko čekiu“. Tada Austrijos ir Vengrijos dviguba monarchija išsiuntė ultimatumą Serbijai su griežtais terminais, kurie buvo beveik neįmanomi įvykdyti.

Prasideda I pasaulinis karas

Esant įsitikinimui, kad Austrija ir Vengrija ruošiasi karui, Serbijos vyriausybė įsakė mobilizuoti serbų kariuomenę ir kreipėsi į Rusiją dėl pagalbos. Liepos 28 dieną Austrijos-Vengrijos imperija paskelbė karą Serbijai, o silpna taika tarp didžiųjų Europos valstybių greitai susilpnėjo.

Per savaitę Rusija, Belgija, Prancūzija, Didžioji Britanija ir Serbija pradėjo kovoti prieš Austriją-Vengriją ir Vokietiją, prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas.

Vakarų frontas

Vokietija pradėjo Pirmąjį pasaulinį karą su agresyvia karine strategija, žinoma kaip Schlieffen planas, kuris buvo pavadintas jo sumanytojo, vokiečių feldmaršalo Alfredo von Schlieffeno, vardu. Vokietija kovojo su karu dviem frontais, invazuodama Prancūziją per neutralią Belgiją vakaruose ir susidurdama su Rusija rytuose.

1914 m. rugpjūčio 4 dieną vokiečių kariuomenė įsiveržė per Belgijos sieną. Pirmasis Pirmojo pasaulinio karo mūšis buvo kovojamas dėl stipriai apgintos Liègeo miesto, kuriame vokiečiai panaudojo savo galingiausius arsenalo ginklus – milžiniškas apgulties patrankas, kad užimtų miestą iki rugpjūčio 15 d. Vokiečiai ignoravo humanitarinius principus ir smurtą, šaudydami civilius ir netgi mirties bausmę paskyrė belgų kunigui, kuris buvo apkaltintas pasipriešinimo kurstymu.

Pirmasis Marnos mūšis

Pirmasis Marnos mūšis įvyko 1914 m. rugsėjo 6-9 dienomis, kurio metu Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos kariuomenės susidūrė su Vokietijos invazijos pajėgomis, kurios buvo įsiskverbę į Prancūziją netoli Paryžiaus. Sąjungininkai sėkmingai apgynė savo pozicijas ir atakavo, o vokiečiai buvo nustumti atgal į Aisnės upės šiaurę. Nors tai reiškė Vokietijos planų pergalės Prancūzijoje pabaigą, tačiau abi pusės įsitvirtino ir iškasė apkasus, pradėdamos pragariško nusidėvėjimo karą, kuris truko daugiau nei tris metus. Dvi ilgiausios ir brangiausios kampanijos buvo Verduno (1916 m. vasario-gruodžio mėn.) ir Somos mūšiai (1916 m. liepos-lapkričio mėn.), kuriuose vokiečių ir prancūzų kariai patyrė beveik milijoną aukų.

Pirmojo pasaulinio karo knygos ir menas

Daugelis menininkų, kuriems teko kariauti Pirmajame pasauliniame kare, išreiškė savo patirtis ir karo siaubo poveikį per savo kūrybą. Otto Dix, vokiečių tapytojas, kuris tarnavo kaip karys Vakarų fronte, sukūrė keletą garsaus atkaklių karo paveikslų, kuriuose buvo vaizduojamos siaubingos ir groteskiškos scenos. Pavyzdžiui, jo kūrinys „Karo“ rodo nuogą karys su smaugiančia veido išraiška, kurią supa grimzlė ir iškraipyti kūnai. Tapytojas Wyndhamas Lewisas taip pat kūrė savo karo patirtimi paremtus kūrinius, kuriuose buvo atvaizduojama karo siaubingumas ir žmonių žūtis fronte.

Rytų frontas

Taip pat verta paminėti, kad Rusijos kariuomenės kovos gebėjimai buvo riboti dėl prastos organizacijos ir technologijų atsilikimo, o karinio pramonės potencialo trūkumas ribojo ginklų, amunicijos ir reikmenų gamybą. Be to, Rusijos pramonės ir transporto infrastruktūros trūkumai taip pat sukėlė logistinių sunkumų kovose, o karių prastas aprūpinimas maistu ir medicinos priemonėmis prisidėjo prie žymaus mirčių skaičiaus ir netenkamų karių masių.

Rusijos revoliucija

Rusijos armija stengėsi įveikti vokiečių linijas Rytų fronte 1914-1916 metais, bet nepavyko. Rusijos gyventojų didelė dalis, ypač skurdo kentėję darbininkai ir valstiečiai, nepasitenkino ekonominiu nestabilumu ir trūkumu būtinų prekių. Jie laikė caro Nikolajaus II režimą ir jo nepopuliarią žmoną Aleksandrą atsakingais už šią situaciją. 1917 metais Rusijos revoliucijos metu buvo nukirstas caro valdymas, o bolševikų vyriausybė nutraukė Rusijos dalyvavimą Pirmajame pasauliniame kare. Rusija pasirašė paliaubas su Centrinėmis valstybėmis 1917 gruodžio pradžioje ir leido išlaisvinti Vokietijos kariuomenę prieš likusius sąjungininkus Vakarų fronte.

Amerika įžengia į I pasaulinį karą

Karo pradžioje 1914 metais JAV laikėsi neutralumo politikos, kaip nustatė prezidentas Woodrow Wilsonas, ir toliau vykdė prekybą ir laivybą su Europos šalimis, kurios kovojo abiejose konflikto pusėse.

Tačiau Vokietijos nepaisymas povandeninių laivų agresijos prieš neutralius laivus, įskaitant tuos, kurie veža keleivius, lėmė, kad neutralumas tampa vis sunkiau išlaikomas. 1915 metais Vokietija paskelbė, kad Britų salas supantys vandenys yra karo zona, o vokiečių povandeniniai laivai nuskandino keletą JAV komercinių ir keleivinių laivų.

JAV viešoji nuomonė pasuko prieš Vokietiją po plačiai paplitusio protesto dėl Didžiosios Britanijos vandenyno lainerio Lusitanios nuskendimo su šimtais amerikiečių keleivių 1915 m. gegužės mėnesį. Tai lėmė 1917 m. vasarį priimtą ginklų asignavimų įstatymo projektą, skirtą JAV pasirengti karui.

Po dar keturių JAV prekybinių laivų nuskandimo Vokietijos povandeniniais laivais, Woodrow Wilsonas kreipėsi į Kongresą ir prašė, kad būtų paskelbtas karas Vokietijai. Balandžio 2 dieną prezidentas oficialiai paskelbė JAV karą.

Galipolio kampanija

Po pralaimėjimo Dardanelų atakoje, sąjungininkai bandė pasiekti pergalę prieš Osmanų imperiją, kuri prisijungė prie Centrinių valstybių pusės 1914 m. pabaigoje. 1915 m. balandžio mėn., vadovaujama Didžiosios Britanijos, sąjungininkų pajėgos pradėjo invaziją į Galipolio pusiasalį. Tačiau invazija baigėsi nesėkme. 1916 m. sausio mėn. sąjungininkai pradėjo trauktis nuo pusiasalio krantų, patyrę apie 250 000 aukų.

Kovos Italijoje su Austrijos ir Vengrijos imperija prasidėjo 1915 m. gegužės mėn. ir tęsėsi iki 1917 m. lapkričio mėn. per 12 mūšių palei Isonzo upę. Italijos armija siekė pasiekti trijų kraštų susidūrimo tašką ir užimti Austrijos imperijos sostinę Vieną, tačiau niekada nepavyko iškovoti svarbios pergalės.

Isonzo mūšis

Pirmasis Isonzo mūšis įvyko 1915 m. vasarą, vos po to, kai Italija įstojo į karą sąjungininkų pusėje. Dvyliktajame Isonzo mūšyje, dar vadinamame Kaporeto mūšiu (1917 m. spalio mėn.), Vokietijos pastiprinimas padėjo Austrijai ir Vengrijai iškovoti lemiamą pergalę.

Po Kaporeto Italijos sąjungininkai pasiūlė didesnę pagalbą. Į regioną atvyko britų ir prancūzų kariai, o vėliau ir amerikiečiai, o sąjungininkai pradėjo atstatyti Italijos frontą.

Pirmasis pasaulinis karas jūroje

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Didžiosios Britanijos karališkojo laivyno pranašumas jūroje buvo neabejotinas, o Vokietijos laivynas turėjo tik ribotą pajėgumą. Tačiau Vokietija padarė didelę pažangą ir stiprino savo jūrų pajėgumus. Jie sukūrė pavojingą povandeninių laivų flotilę, kuri leido jiems ne tik gerinti savo pranašumą jūroje, bet ir sužadino nerimą Didžiosios Britanijos laivyno vadovybėje.

Pirmasis pasaulinis karas

Po britų netikėtos pergalės Dogger Banko mūšyje 1915 m. sausio mėn., Vokietijos laivynas nusprendė nebandyti tiesioginio susidūrimo su Didžiosios Britanijos karališkuoju laivynu dideliame mūšyje ir norėjo atsidurti geresnėje pozicijoje. Jie sutelkė savo jėgas į pavojingų povandeninių laivų kūrimą ir pasiruošimą tokiems veiksmams.

Nepaisant to, Didžiosios Britanijos karališkasis laivynas išlaikė savo pranašumą ir 1916 m. gegužės mėn. per Jutlandijos mūšį paliko nepažeistą savo poziciją Šiaurės jūroje. Nors Vokietija tęsė savo povandeninių laivų operacijas, jie nebegalėjo nutraukti sąjungininkų karinio jūrų laivyno blokados likusią karo dalį.

Pirmojo pasaulinio karo lėktuvai

Pirmasis pasaulinis karas reprezentavo pirmą didelį konfliktą, kurio metu buvo naudojama lėktuvų galia. Nors kiti kariniai komponentai, tokių kaip karališkoji laivyno ar povandeninio laivo pranašumas, liko svarbūs, lėktuvų naudojimas Pirmajame pasauliniame kare numatė jų vėlesnį, lemiamą vaidmenį kariniuose konfliktuose visame pasaulyje.

Lėktuvų pradžia kariniame naudojime buvo suvokiama kaip žvalgybos priemonė. Pirmojo Marnos mūšio metu iš pilotų gauta informacija leido sąjungininkams išnaudoti silpnąsias vokiečių linijų vietas, padėdamas sąjungininkams išstumti Vokietiją iš Prancūzijos.

Pirmieji kulkosvaidžiai buvo sėkmingai sumontuoti lėktuvuose 1912 m. JAV, tačiau buvo netobuli; netinkamai parinkta kulka gali nesunkiai sunaikinti lėktuvo propelerį. Šią problemą prancūzai išsprendė panaudoję deflektorių pleištais ant lėktuvo propelerio, kad neįleistų į jį kulkų. Prancūzų „Morane-Saulnier Type L“ lėktuvus naudojo Didžiosios Britanijos karališkojo laivyno oro tarnyba, Britanijos karališkasis skraidymo korpusas ir Rusijos imperatoriškoji oro tarnyba. Britų Bristol Type 22 buvo dar vienas populiarus modelis, naudojamas tiek žvalgybos darbuose, tiek kaip naikintuvas.

Pirmasis pasaulinis karas

Olandų išradėjas Anthony Fokkeris 1915 m. patobulino prancūzų deflektorių sistemą, vadinamą „pertraukikliu”. Šis mechanizmas sinchronizavo pabūklų šaudymą su lėktuvo sraigtu, kad išvengtų susidūrimų. Per karą Fokkeris sukūrė daugiau nei 40 skirtingų lėktuvų rūšių.

Sunkieji bombonešiai tapo svarbiu karinių operacijų komponentu. Sąjungininkai pradėjo naudoti Handley-Page HP O/400, pirmąjį dviejų variklių bombonešį, jau 1915 m.

Iš pradžių lėktuvų ginkluotė buvo apribota iki vieno ar kelių kulkosvaidžių, tačiau vėliau buvo išrasti ir naudoti lėktuvai su daugiau nei dešimt ginklų. Be to, lėktuvų klasifikacija buvo išplėsta į keleivių ir krovinių pervežimui skirtus, o taip pat į specializuotus naikintuvus, bombardierius ir žvalgybos lėktuvus. Vien tik Didžiojoje Britanijoje per Pirmąjį pasaulinį karą buvo pagaminta virš 55 000 lėktuvų.

Antrasis Marnos mūšis

Vokiečių kariuomenė buvo išsekusi ir atskirta nuo savo pajėgų rytinėje fronto dalyje. Revoliucija Rusijoje atleido daugybę sąjungininkų iš savo įsipareigojimų rytinėje Europoje. Vokietijos karinės vadovybės strategija buvo suardyta, ir 1918 m. lapkritį Vokietijos kariuomenė kreipėsi į sąjungininkus su prašymu deryboms.

Santykiai tarp Vokietijos ir sąjungininkų pradėjo sklisti, o taika buvo sudaryta tik 1919 m. vasario mėn. Po ilgų derybų, Antanto sutartimi buvo pasirašyta taika su Vokietija, kuri prisiėmė visą karo kaltę ir sutiko sumokėti nustatytą reparacijų sumą.

Pirmasis pasaulinis karas paliko gilų pėdsaką pasaulyje. Per karo metus mirė daugiau kaip 9 mln. karių ir 7 mln. civilių. Nors buvo sudarytas Taikos sutartis ir padaryta pastanga užtikrinti pasaulinę taiką ir stabilumą, Pirmasis pasaulinis karas padarė didelę įtaką ir leido pagrindą antrajam pasauliniam karui.

Pirmojo pasaulinio karo palikimas

Pirmasis pasaulinis karas turėjo didžiulį poveikį socialiniu, technologiniu ir humanitariniu lygmeniu. Tūkstančiai moterų prisijungė prie darbo jėgos, kad pakeistų vyrus, kurie išvyko į karo frontus, arba tuos, kurie buvo prarasti kare. Be to, Pirmasis pasaulinis karas prisidėjo prie vienos iš mirtingiausių pasaulinių pandemijų – 1918 m. Ispanijos gripo epidemijos, kuri atnešė mirties ir ligų milijonams žmonių.

Pirmasis pasaulinis karas taip pat buvo vadinamas „pirmuoju moderniuoju karu”, nes dauguma technologijų, susijusių su kariniais konfliktais, tokių kaip kulkosvaidžiai, tankai, oro kovos ir radijo ryšys, buvo masiškai pristatytos per šias karo metų. Nors pradinis cheminių ginklų poveikis kariams ir civiliams buvo sunkus, karo metu atsiradęs visuomenės ir karių požiūris į tokių ginklų naudojimą paskatino susitarimus ir konvencijas, kurios apribojo cheminių ir biologinių medžiagų naudojimą karo metu. Pavyzdžiui, 1925 m. pasirašyta Ženevos konvencija, kuri vis dar galioja iki šiol.

Šaltinis: https://www.history.com/topics/world-war-i/world-war-i-history