Verslo planavimas ir jo reikšmė šiuolaikiniame versle

Verslo planavimas ir jo reikšmė šiuolaikiniame versle

Verslo planavimas ir jo reikšmė šiuolaikiniame versle

Straipsnyje nagrinėjama verslo planavimo svarba konkurencinėje kovoje, duodamos verslo planų sudarymo rekomendacijos.

Vienu iš pagrindinių sėkmingo įmonės išgyvenimo konkurencinėje kovoje faktorių yra sugebėjimas laiku ir adekvačiai reaguoti į pasikeitimus tiek išorinėje, tiek vidinėje įmonės aplinkoje. Tokia ypatybė pasiekiama keliais būdais.

Verslo planas, konsultantaiPagrindiniu verslo planavimas ir organizavimas įrankiu galima laikyti komercinės organizacijos planavimo ir valdymo sistemą. Greitai besikeičiančioje ekonominėje situacijoje neįmanoma pasiekti teigiamų rezultatų, neplanuojant savo veiksmų ir neprognozuojant pasekmių. Planavimo procesas padeda pamatyti visą būsimą organizacijos veiklos kompleksą ir nuspėti būsimus įvykius. Ypač svarbus planavimas numatant ilgalaikes įmonės vystymosi perspektyvas. Dirbdami be plano, jūs negalite operatyviai reaguoti į vykstančius pokyčius ir tampate aplinkybių įkaitu. Vadovaudamiesi sudarytu planu, jūs galite greičiau reaguoti į numatytus ir planuotus reiškinius.

Verslo sėkmės sudedamosios pagrindinės dalys yra trys:
– dabartinės padėties bendras suvokimas;
– lygio, kurį jūs planuojate pasiekti, įsivaizdavimas ir suvokimas;
– perėjimo iš vienos į kitą būseną planavimo procesas.

Išspręsti šiuos uždavinius padeda verslo planavimas, kuris susideda iš: tikslų ir uždavinių nustatymo, esamos įmonės būklės įvertinimo, silpnųjų ir stipriųjų pusių išryškinimo, rinkos analizės ir informacijos apie potencialius vartotojus. Verslo plane įvertinami resursai, būtini iškeltiems tikslams pasiekti.

Vos ne kiekviena kompanija bent kartą yra bandžiusi kurti verslo planą. Daugeliu atvejų tai daryti priverčia investicijų poreikis. Tačiau tai tik išorinė verslo plano funkcija. Žymiai svarbesnis yra jo, kaip pagrindinio įmonės vidinio planavimo instrumento, kryptingumas. Deja, labai dažnai įmonės specialistų sudaryti verslo planai (net ir naudojantis specializuotomis kompiuterinėmis programomis) geriausiu atveju dulka lentynose arba atsiduria investuotojų šiukšliadėžėse.

Kaip sukurti verslo planą

Ką daryti? Verslo planą galima sukurti pačiam, pasinaudojus specializuotais programiniais produktais arba kreiptis į vieną iš įmonių, užsiimančių tokia veikla. Bet kuriuo atveju nereikia į verslo plano kūrimą žvelgti kaip į formalumą, o skirti tam ypatingą dėmesį.

Apsikrovus literatūra verslo plano rašymo technologiją galima įvaldyti per keletą dienų. Galima netgi pasinaudoti specialiais šablonais, įrašius juose duomenis apie savo firmą. Tačiau metodinės literatūros konspektavimas – tai tik pusė darbo. Svarbiausia – tikslūs ir patikimi skaičiavimai.

Verslo planavimo finansai

Be abejo, finansinę dalį galima sukurti naudojantis specialiomis programomis (pvz., Project Expert), tačiau jos yra pakankamai brangios ir kartais kainuoja vos ne tiek pat, kiek viso verslo plano sukūrimas. Be to, dauguma investicinių kompanijų atsargiai vertina vien tik kompiuterinių programų sugeneruotus verslo planus, nes jiems dažniausiai prireikia papildomo kruopštaus tikslinimo.

Rimtas investuotojas vertins ir tai, kas vadinama kompanijos korporatyvine kultūra, vadovo ir jo komandos profesionalumą, jų savo verslo dabarties ir ateities viziją. Be to, investuotojai įtariai žiūri į savarankiškai sukurtus verslo planus dar ir todėl, kad ne specialistai neįvertina daugelio svarbių momentų ir rizikų, juridinių veiklos aspektų, santykių su tiekėjais subtilybių ir pan. Jie visada pasilieka teisę reikalauti papildomos informacijos ar pakoreguoti projektą. O kai kurioms kreditinėms organizacijoms taip patinka gražiai parašyti verslo planai, kad jie visada ras prie ko prikibti, jei dokumentas paruoštas be specialistų iš konsultacinės įmonės pagalbos.

Įmonių verslo plano konsultantai

Tokiu atveju geriausia išeitis — kreiptis į konsultacinę įmonę, kurios darbuotojai padės išvengti klaidų ir atsižvelgti į visus niuansus. Tačiau neverta tikėtis, kad jūs tik sumokėsite pinigus ir pasiimsite paruoštą variantą. Jūsų aktyvus dalyvavimas bus garantija, kad nereikės tenkintis formaliai ir atmestinai sukurptu variantu, kuris neįkvėps ne tik investuotojo, bet ir jūsų paties. Be to, kai kada investuotojai pageidauja, kad verslo planą pristatytų asmeniškai įmonės vadovas.

Profesionaliai sukurtas verslo planas, kaip įmonės vidinio planavimo instrumentas, padės numatyti palankias ir nepalankias galimybes ir pasekmes. Būtent todėl jame turi būti tik teisingi ir objektyvūs vertinimai, nors ne visada tokią atvirą informaciją verslininkui priimti būna malonu. Kartais gerai parašytas verslo planas gali žymiai pakeisti įsivaizduojamas planuojamos veiklos perspektyvas, tačiau geriau atsisakyti galimų negatyvių ekonominių pasekmių iš anksto, nei vėliau patirti realių nuostolių ar net bankrotą.

Į ką reikia atkreipti dėmesį, kuriant verslo planą?

Verslo planas turi būti glaudžiai susijęs su įmonės strategija, nes būtent jis yra strateginių tikslų realizacijos instrumentas (su sąlyga, kad jie teisingai suformuluoti). Jame taip pat turi būti patikimi ir tikslūs esami ir planuojami rodikliai.

Reikia blaiviai įvertinti turimus resursus ir galinčias iškilti kliūtis. Gali pasirodyti, kad kliūtys tokios didelės, jog jų neįmanoma įveikti su turimais resursais ar išorinės aplinkos pokyčiais, tuomet verta paieškoti naujų kelių arba numatyti kitokius, gal kiek kuklesnius uždavinius.

Investuotojai kruopščiai tikrina jiems pateiktus skaičiavimus ir rodiklius, dažnai pasinaudodami tais pačiais informacijos šaltiniais, todėl neverta bandyti suklaidinti kreditoriaus, pristatant jam pernelyg optimistinį verslo planą. Geriau sąžiningai apibūdinti esamą situaciją, taip mažiau rizikuojant papulti į nemalonią padėtį.

Be abejo, yra tikimybė, kad jūsų verslo idėją gali paprasčiausiai pavogti pats investuotojas. Tačiau reputacija kainuoja brangiau ir vieną kartą taip pasielgęs investuotojas rizikuoja ją prarasti visam laikui.

Verslo plano dalys, atsižvelgiant į jo tikslus (investicijų, partnerių paieška, įmonės personalui ar pan.), gali skirtis konkretizavimo lygiu. Siunčiant verslo planą investuotojui, patartina sutrumpinti jį iki dešimties puslapių. Pilną sudaro 30-50 puslapių, išdėstant reziume, glaustai kiekvieną stambesnį skyrių su pagrindiniais rodikliais ir nepateikiant konfidencialios informacijos.

Realiame gyvenime sunku viską atlikti taip, kaip buvo suplanuota ir verslo planavimas nėra panacėja nuo visų bėdų. Tai – rimtas darbas, reikalaujantis daug laiko ir jėgų, kurių jūs gal ir neturite. Tačiau planuojant verslą, galima greitai pastebėti nukrypimo priežastis ir su mažiausiomis laiko bei finansinėmis sąnaudomis pakoreguoti savo strategiją. O tai leis jums pasiekti pageidaujamų jūsų įmonės veiklos rezultatų.

Jurij Noskov